Integritetsmeddelande tillämpligt för kampanjplattformen fotboll.cocacola.se

 

SENAST REVIDERAD: 2018-07-17

 

Innehåll

 1. Integritetsdeklaration
 2. Personuppgifter
 3. Hur vi samlar in dina personuppgifter
 4. Hur vi använder dina personuppgifter
 5. För vem avslöjar vi dina personuppgifter?
 6. Tredje parts webbplatser
 7. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EES, europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genomför vi?
 8. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?
 9. Kvarhållningsperiod för dina personuppgifter
 10. Tillämplig lag
 11. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

 

 

1. Integritetsdeklaration

 1. The Coca-Cola Company och dess dotterbolag tar sekretessfrågor på allvar och vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och avslöjar uppgifter som är direkt eller indirekt relaterade till dig som person ("personuppgifter").
 2. Detta integritetsmeddelande (hädanefter refererat till som "Integritetsmeddelande") beskriver hur NV Coca-Cola Services SA, ett företag med registrerad företagsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bryssel (hädanefter refererat till som "vi", "vår" och "oss") hanterar dina personuppgifter i förhållande till webbplatsen fotboll.cocacola.se (hädanefter refererat till som "webbplats"). Webbplatsen är den plattform online som vi använder för att ge dig möjlighet att delta i kampanjen ”supporta din hemmaklubb” där du kan bidra till din lokala fotbollsklubb samt tävla om fina priser.
 3. Detta integritetsmeddelande beskriver särskilt vilka slags personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi använder dem, med vem vi delar dem (och var denna mottagare befinner sig), hur länge vi lagrar dem och dina valmöjligheter när det gäller vår användning av dina personuppgifter. Vi beskriver också de åtgärder vi vidtar för att säkra dina personuppgifter och informerar dig om hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter.
 4. Du har möjlighet att läsa detta integritetsmeddelande (i) i samband med besöker fotboll.cocacola.se genom att klicka på länken längst ner på hemsidan som benämns ”Integritetspolicy”. Vi ber dig att läsa igenom detta integritetsmeddelande noggrant.
 5. För att kunna delta i vissa av aktiviteterna på vår webbplats måste du vara en registrerad användare. I detta sammanhang kommer integritetsmeddelandet som är tillgängligt här ("Integritetsmeddelande vid registrering"): https://www.cocacola.se/sv/cid-privacy-notice/ att gälla för dig utöver detta integritetsmeddelande. Vi ber dig att också läsa igenom detta integritetsmeddelande vid registrering noggrant.

 

 

2. Personuppgifter

a. Personlig information

Om du är en registrerad användare kommer personuppgifterna nedan att länkas till de uppgifter som samlats in och hanterats i samband med integritetsmeddelande vid registrering (https://www.cocacola.se/sv/cid-privacy-notice/). För de användare som inte är inloggade samlar vi in nedan data:

 • IP adress
 • Vilka sidor som besöktes på fotboll.cocacola.se
 • Vilken tid besöket skedde
 • Hur mycket datatrafik (i bytes) som skickades till servern
 • Browser
 • Operativsystem
 • Pinkod till Coca-Cola-produkt som köpts av dig,

I tillägg till ovan så använder plattformen cookies & spårningspixlar. Hur plattformen hanterar cookies kan du läsa i vår cookiepolicy som finns här: https://www.cocacola.se/sv/legal/cookies/. De spårningspixlar som används lagrar följande information:

 1. Besök på startsida
 2. Inskrivande av kod
 3. Tackmeddelande efter registrerad kod
 4. Deltagande i personlig tävling
 5. Tackmeddelande för deltagande i personlig tävling.

Vi samlar och hanterar inte följande:

b. "Känsliga personuppgifter", t.ex. Personuppgifter som berör känsliga ämnen såsom:

 • ras eller etniskt ursprung,
 • politiska åsikter,
 • religiös eller filosofisk övertygelse,
 • hälsa eller medicinskt tillstånd,
 • kriminell bakgrund, eller
 • eller medlemskap i fackförening
 • sexuell läggning

Vi ber dig att inte skicka eller avslöja några känsliga uppgifter om dig på eller via vår webbplats eller på annat sätt.

 

 

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • via vår webbplats: vi samlar in personuppgifter om dig via vår webbplats och när du söker runt på webbplatsen. När du registrerar dig för att få tillgång till webbplatsen, när du loggar in på webbplatsen så kan ytterligare personuppgifter samlas in. Dessa beskrivs i det integritetsmeddelande som godkändes vid registreringen.
 • när du frivilligt lämnar dina personuppgifter: information såsom namn, födelsedatum, kön och postnummer liksom annan information samlas in av oss när du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss (till exempel när du slutför en undersökning eller fyller i ett frågeformulär som vi har skickat till dig).
 • offline: vi samlar in dina personuppgifter från dig när du inte är inloggad på webbplatsen, till exempel när du kontaktar vår kundtjänst. Vi hänvisar dig till detta integritetsmeddelande när du kontaktar vår kundtjänst.
 • via mail: vi samlar in dina personuppgifter via de mail som skickas till dig, genom att vi spårar hur du använder dessa mail.

För de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande utnyttjar vi all information om dina personuppgifter som vi samlat in via vår webbplats, via mail, som du frivilligt lämnat till oss och den information som vi samlat in när du kontaktat kundtjänst. Vi slår även ihop dessa personuppgifter med övriga personuppgifter som vi har erhållit från dig när du använt andra tjänster eller webbplatser som tillhör Coca-Cola.

 

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

a. Reklamaktivitetens livscykel:

 • Vi använder eventuellt information om din profil och personuppgifter från deltagande i reklamaktivitet när detta krävs i den reklamaktivitet där du deltar (t.ex. för att skicka påminnelse till dig via mail, överföring av personuppgifter till medverkande partner).

  Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte baseras på de allmänna villkoren för aktuell reklamkampanj.

b. Svar på dina frågor:

 • För att svara på dina frågor, klagomål och synpunkter beträffande reklamkampanjen eller annan liknande aktivitet, som du skickar till oss via kundtjänst eller via andra kommunikationskanaler.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte baseras på våra legitima intressen att sköta, på rätt sätt och i rätt tid, förfrågningar, klagomål och synpunkter från kunder rörande reklamkampanjen eller annan liknande aktivitet, och att säkerställa att våra juridiska skyldigheter är uppfyllda beträffande hur reklamkampanjer eller liknande genomförs.

c. Ändringar av allmänna villkor för webbplatsen och detta integritetsmeddelande:

 • För att hålla dig informerad om ändringar i de allmänna villkoren för webbplatsen och detta integritetsmeddelande.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för att informera dig om ändringar i de allmänna villkoren för webbplatsen och detta integritetsmeddelande baseras på våra legitima intressen att informera dig i god tid innan dessa ändringar träder i kraft.

d. Förbättringar av arbetsgången i våra kampanjer:

 • Vi kan eventuellt använda din profilinformation och personuppgifter från ditt deltagande i våra kampanjer för att förbättra arbetsgången i våra kampanjer.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte baseras på våra legitima intressen att förbättra funktionen för våra kampanjer.

e. Rättsliga förpliktelser:

 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, rättsligt förfarande eller myndighetsanvisningar, vilket kan omfatta anvisningar från offentliga eller statliga myndigheter utanför det land där du är bosatt, när vi anser att vi är rättsligt förpliktade att göra så och när det är nödvändigt att avslöja dina personuppgifter för att uppfylla ovan nämnda rättsliga förpliktelser, förfaranden eller statliga anvisningar.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för dessa syften baseras på våra rättsliga förpliktelser.

f. Skyddande av våra intressen:

 • För att upprätthålla våra allmänna villkor i syfte att rättsligt skydda vår verksamhet eller verksamhet som bedrivs av något av våra dotterbolag, i syfte att rättsligt skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller motsvarande för våra dotterbolag, och för att ge oss möjlighet att fullfölja tillgängliga gottgörelser eller begränsa skador som vi kan ådraga oss.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte baseras på våra legitima intressen att skydda vår organisation.

g. Fusioner, förvärv och andra företagsaffärer:

 • För att genomföra en förändring av verksamheten, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan omfördelning av hela eller del av verksamheten, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfarande).

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter i syfte att genomföra fusion och förvärv eller annan ovan nämnd företagsaffär baseras på våra legitima intressen att genomföra affärsstrategin.

h. Upptäcka bedrägerier

 • Vi kan komma att använda din profilinformation och dina personuppgifter från ditt deltagande i reklamkampanj för att upptäcka eventuella bedrägliga aktiviteter i samband med en reklamkampanj.

Rättslig grund för hantering: Hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte baseras på våra legitima intressen att skydda vår verksamhet mot bedrägeri.

 

 

5. För vem vi avslöjar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter avslöjas för följande mottagare:

 1. Coca-Cola Sverige AB
 2. Coca-Cola European Partners AB för stöd i kommunikation
 3. Salesforce.com, som driver vårt CRM-system (Customer Relationship Management), varifrån mail för marknadsföring och affärsuppgörelser skickas ut.
 4. Scholz&Volkmer, varifrån hemsidan och liknande aktiviteter administreras.
 5. Amazon S3, som genomför och sköter belöningsprogram.
 6. Mixcodes, som utvärderar och sköter pinkoder och nätidentifierare.
 7. Beckon, som driver Marketing Dashboards och rapporteringslösningar som vi använder.
 8. Google för molnlagring och stora frågedatabaser.
 9. Amazon Data Services Ireland Ltd, som driver det datacenter som lagrar data som används i samband med Orchextra, plattformen som vi använder för att skapa och styra reklamkampanjer och event.
 10. United media group, för att kunna admistrera och hantera eventuella tävlingsvinster.

 

 

6. Tredje parts webbplatser

Detta integritetsmeddelande avser inte, och vi är inte ansvariga för, sekretess, information eller andra aktiviteter av någon tredje part som driver en webbplats till vilken det finns en länk från vår webbplats. Att vår webbplats innehåller en länk till en annan webbplats innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen.

Vår webbplats kan till exempel innehålla en eller flera länkar till e-handelswebbplatser, bland annat e-handelswebbplatser med Coca-Colas varumärke. Detta integritetsmeddelande reglerar inte någon e-handelswebbplats till vilken det finns en länk på vår webbplats. Eventuella personuppgifter som du lämnar via e-handelswebbplatsen faller under integritetsmeddelandet för denna e-handelswebbplats och inte under detta integritetsmeddelande. Vi styr inte över och är inte ansvariga för användningen av personuppgifter som samlats in av e-handelswebbplatsen.

 

 

7. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EU genomför vi?

För att uppfylla syftet som beskrivs i detta integritetsmeddelande överför vi dina personuppgifter till följande länder utanför EU ("tredje länder") som bedöms kunna säkerställa en korrekt skyddsnivå enligt artikel 45 i EU:s dataskyddsförordning:

Vi överför också dina personuppgifter till tredje länder, som inte kan säkerställa en korrekt skyddsnivå, I sådana fall regleras våra överföringar av personuppgifter av följande säkerhetsfunktioner i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, för att garantera att dina personuppgifter är skyddade på ett lämpligt sätt:

 • Standarddataskyddsklausuler antagna av EU-kommission under artikel 46 paragraf 2 i dataskyddsförordningen (klicka här för att se EU-kommissionens beslut om standard kontraktsklausuler för överföring till datahanterare i tredje länder); och
 • EU-USA Integritetsskydd för överföringar till enheter belägna i USA] (klicka här för att få tillgång till EU-kommissionens beslut angående EU-USA Integritetsskydd).

För att erhålla relevant information om eventuella överföringar av dina personuppgifter till tredje länder (inklusive relevanta överföringsmetoder), ber vi dig att kontakta vår Data Protection Officer på denna adress, DPO-Europe@coca-cola.com.

 

 

8. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

a. Dina rättigheter vid hanteringen av dina personuppgifter

När det gäller hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i integritetsmeddelandet har du rätt att:

 • erhålla en kopia av eventuella personuppgifter som vi har om dig;
 • kräva att vi uppdaterar eller korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter eller att komplettera personuppgifter som inte är fullständiga;
 • kräva att vi stoppar hanteringen av dina personuppgifter för att förbättra våra reklamkampanjer och applikationer på webbplatsen.

Du har också under vissa omständigheter rätt att:

 • invända mot hanteringen av dina personuppgifter;
 • be oss ta bort dina personuppgifter;
 • begränsa hanteringen av dina personuppgifter; och
 • be oss överföra vissa personuppgifter till dig eller att överföra dem eller låta överföra dem till annan registeransvarig.

b. Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan kan du kontakta oss via någon av alternativen nedan.

 • Du kan skicka ett mail till oss på följande adress: konsumentkontakt.se@cokecce.com
 • Du kan ringa oss på: 020-65 60 70
 • Du kan skicka ett brev till oss till följande postadress:

  Dryckesvägen 2C
  136 89 Haninge
  Sverige

Var vänlig beskriv tydligt vilken information som du vill att vi ska granska eller ändra.

c. Rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till relevant ansvarig myndighet (särskilt i det land där du är bosatt, där du arbetar eller där det påstådda brottet ägt rum), om du är av den åsikten att någon del av dina personuppgifter hanterats på ett sätt som innebär ett brott mot EU:s allmänna dataskyddsförordning n°2016 / 679 av den 27 april 2016.

 

 

9. Kvarhållningsperiod för dina personuppgifter

Vi har som målsättning att se till att dina personuppgifter är korrekta och att hålla dem uppdaterade. Vi kommer att ta bort personuppgifter som vi har om dig, då vi inte längre behöver dem.

Vi kommer att kvarhålla dina personuppgifter under hela den period som reklamkampanjen som du deltar i pågår, utan att det menligt påverkar gällande obligatoriska lagringsskyldigheter eller begränsningsperioder:

 

 

10. Tillämplig lag

Detta integritetsmeddelande styrs av och ska tolkas i enlighet med belgisk lag.

 

 

11. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

 1. Du kan ta reda på när detta integritetsmeddelande senast ändrades genom att kontrollera "SENAST ÄNDRAT" längst upp på sidan.
 2. Alla planerade ändringar av detta integritetsmeddelande kommer att meddelas dig i god tid innan ändringarna träder i kraft.

 

 

Du får skriva ut, ladda ner eller på annat sätt bevara en kopia av detta integritetsmeddelande (och även eventuellt reviderad version) för din egen räkning.

 

 

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. Alla rättigheter förbehålls.